Termeni şi condiţii

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii şi condiţiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către SC GROUP MOSEN 2014 SRL-D prin intermediul magazinului virtual https://eudorm.ro către Cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

În acest document, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător: persoană, firmă, companie sau altă entitate care emite o Comandă.

Vânzător: societatea comercială SC GROUP MOSEN 2014 SRL-D având sediul social în Str. Jiul Nr. 15, Ghiroda, Timis înregistrată la Registrul comerţului cu numărul J35/1117/2014, Cod Unic de înregistrare: RO33114915

Bunuri şi Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material şi/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

Contract: comandă confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.

Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificaţii: toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https://eudorm.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importantei:

  • Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare)
  • Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

  • Termenii şi condiţiile aşa cum sunt precizate pe https://eudorm.ro

În cazul campaniilor cu limitare a numărului de produse per Client ( Clientul fiind definit ca acelasi consumator sau aceeasi persoana juridica (nume de companie) sau acelasi număr de telefon sau aceeasi adresa de livrare sau aceeasi adresa de facturare), lansarea mai multor comenzi având comune oricare din situatiile menţionate anterior duce la anularea acestora.

Dacă Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail).

Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul îsi va utiliza cunoştintele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile si specificaţiile Cumpărătorului.

Informaţiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ şi sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fişelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. Imaginile afișate pe site sunt în scopuri orientative și nu reprezintă obligații contractuale.

Din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi să prezinte informaţiile cele mai relevante conform specificaţiilor primite de la Producatori, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat.

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor referitoare la produse sau comunicarea prin adresele menţionate la rubrica Contact.

Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin link-uri către site-uri terţe, injurii sau un limbaj neadecvat.

Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite, fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 – CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau sucontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul întelege dreptul de proprietate intelectuala şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum si însemnele grafice nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENŢIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi facuta de Cumpărător cu privire la comanda fără consimtamantul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 8 – TERMENE PENALITATI

În cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata marfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată.

În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

Termenul de finalizare, dacă nu este modificat de Vânzător prin anunţarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

Articolul 9 – FACTURARE – PLĂŢI

Preţul, modalitatea de plata si termenul de plată sunt specificate în Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Dacă se doreste refacturare, modificarea datelor de facturare presupune stornarea facturii initiale si emiterea unei noi facturi. Refacturarea se poate face doar in cadrul aceleiasi luni contabile si doar pentru facturile ce depăşesc valoarea de 500 lei.

Te rugăm să ţii cont de faptul că refacturarea este posibila doar in variantele: persoană juridică – persoana juridică sau persoană fizică – persoană juridică, nu si persoană juridică – persoană fizică.

Articolul 10 – RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Livrare Vânzătorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile prin curier către Cumpărător sau sa le predea personal la un punct de lucru înregistrat.

Transport – Ambalare În afară de cazul în care este agreat de Vânzător si Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile si Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează.


Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare pe un mediu durabil (tiparit / mail sau pe site în contul Cumpărătorului).


Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor pe teritoriul României.

Servicii la fata locului Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresă a Cumpărătorului servicii constând în descărcarea, montajul si acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător şi Cumpărător, în ceea ce priveste preţul, condiţiile de plată şi condiţiile de furnizare a acestora.

Serviciul deschidere colet la livrare Vânzătorul poate oferi, la solicitarea expresă a Cumpărătorului sau gratuit, pentru anumite produse serviciul de deschidere colet la livrare. Sunt asigurate în acest fel condițiile că la primirea coletelor să se verifice atât starea ambalajelor exterioare cât și aspectul vizual al conținutului acestora. Semnătura de primire certifică că produsele au fost livrate corespunzător.

Articolul 11 – ACCEPTARE SI DREPTUL LA RENUNTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă.

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile în termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operaţiuni.

Vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 şi va aplica politica de returnare.

Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că actiunile Cumpărătorului au fost cu rea intentie să solicite daune interese către Cumpărător, în condiţiile legislatiei.

Articolul 12 – MĂRFURI EXCEDENTARE

Orice mărfuri livrate în exces faţă de cantitatea prevăzută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 13 – GARANŢII

Pe lângă orice alte garanţii prevăzute de legile aplicabile şi detaliate în Certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acesta garantează Cumpărătorul împotriva oricarei non conformităţi care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor şi Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garanţie.

Articolul 14 – TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (inţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permita Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora.

Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conţinutul coletelor expediate decât dacă există un document încheiat de către Cumpărător şi reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 – RESPECTAREA LEGILOR ŞI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonanţele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la montajul, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor şi aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 16 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligaţiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare şi în special pentru pierderea produselor.

Promoţiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul va fi raspunzator in cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

Articolul 17 – PREŢ DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informaţii corecte despre preţul şi caracteristicile produselor. E posibil ca unele preţuri şi/sau caracteristici să fie eronate.

În cazul înregistrării unei comenzi cu un preţ derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii.

Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul sa anuleze comanda Cumpărătorului.

Articolul 18 – ÎNCĂLCARE – TERMINARE

Dacă Vânzătorul nu execută obligaţiile sale, inclusiv în perioada de garanţie, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acţiune va fi validat intre Părţi în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare.

Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail, înainte ca aceasta să fi fost livrată. În caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, menţionat pe site-urile Vânzătorului.

Articolul 19 – FORŢA MAJORA

Nici una din părţi nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afăra controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Articolul 20 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanţele judecătoreşti competente de la sediu Vânzătorului.

Articolul 21 – PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerinţă legal aplicabila, numitele prevederi nu vor fi aplicate şi Părţile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor iniţiale.

Părţile în contract vor fi considerate cantractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decat prin întelegere scrisă semnată de ambele părţi.

Pentru plaşarea unei comenzi, persoanele minore trebuie să aibă consimţământul reprezentanţilor legali.

SC GROUP MOSEN 2014 SRL-D îşi rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă comportament şi limbaj neadecvat, în scris sau verbal (agresiv, licenţios etc.), au în istoricul comenzilor livrări refuzate, folosesc în mod abuziv dreptul de retur în 14 zile.